Redukcja kosztów transakcyjnych


Redukcja kosztów transakcyjnychOferujemy usługi mające na celu redukcję kosztów transakcyjnych przy transakcjach sprzedaży i nabycia nieruchomości oraz przy finansowaniu przedsiębiorstw. Usługi te kierujemy w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw, dla których koszt takich operacji jest często znacznie wyższy niż w przypadku dużych firm.

Rozumiemy i podzielamy presję inwestorów na redukcję kosztów transakcyjnych. Podczas gdy niektórych kosztów i wydatków nie da się uniknąć, staranny dobór struktury transakcji, wybór odpowiednich usługodawców (prawnych, księgowych, podatkowych itp.) pozwala nieraz zaoszczędzić ogromną część takich wydatków.

Dotyczy to szczególnie transakcji, w których występują elementy zagraniczne i międzynarodowe. Doradzamy inwestorom jak unikać takich zbędnych kosztów transakcyjnych.

Doradztwo transakcyjne: strategie sprzedaży i strukturyzacji transakcji


Doradztwo transakcyjne: strategie sprzedaży i strukturyzacji transakcji
Czy chodzi tu o nabycie całej spółki wraz z nieruchomością czy tylko samej nieruchomości, czy też wybór kraju dla założenia spółek specjalnego przeznaczenia (SPVs), lokalizacja kraju w którym otwarte będą dla takich spółek rachunki bankowe, rodzaj i typ takich spółek odpowiedni dla danej transakcji, niezrozumiałe powodu niektórych wymagań instytucji finansowych czy tez inwestorów kwalifikowanych, niezbędne dokumenty przy dokonywaniu takich transakcjach – oferujemy tu pełną gamę usług około transakcyjnych zapewniając inwestorom powodzenie transakcji, lepszą pozycję negocjacyjną oraz brak kosztownych niespodzianek.

Doradztwo w zakresie finansowania transakcji (strukturyzacja i negocjacje warunków transakcji)


Doradztwo w zakresie finansowania transakcji (strukturyzacja i negocjacje warunków transakcji)Jest to oferta kierowana specjalnie do małych i średnich przedsiębiorstw, które zamierzają wejść na międzynarodowy rynek długu oraz nawiązać kontakt z zagranicznymi instytucjami finansowymi. Dla tego typu przedsiębiorstw koszt takiej współpracy jest często szczególnie wysoki, szczególnie przy pierwszych takich transakcjach. Rozumiemy, iż dla takich przedsiębiorstw szczególnie ważna jest możliwość prowadzenia negocjacji z pozycji doświadczonego inwestora aby uniknąć narzucenia im niekorzystnych warunków. Istotna jest również znajomość zasad transakcji w celu uniknięcia niepotrzebnych lub niespodziewanych wydatków. Oferujemy tutaj nasz know-how i kompleksowe doradztwo.

Oferujemy usługi doradcze począwszy od rozmów na temat warunków „term sheet”, poprzez negocjacje umowy kredytowej, do spełnienia warunków do wypłaty kredytu. Doradzamy co stoi za często niezrozumiałymi wymaganiami instytucji finansowych, jakie warunki są do negocjacji a które nie, tak aby inwestor mógł uzyskać lepszą pozycję negocjacyjną. W praktyce często zdarza się, że przy każdej takiej transakcji, szczególnie w jej początkowej fazie, pojawia się wiele zbędnych wymagań i warunków, które mogą stanowić znaczny koszt dla inwestora, a których trudno później uniknąć. Doradzamy jak unikać takich pułapek i nie dać się zepchnąć na słabszą pozycję.

W ramach naszej działalności negocjujemy bezpośrednio umowy kredytowe i inne dokumenty finansowe, dostarczamy usługi prawne, prowadzimy koordynację zewnętrznych firm dostarczających usługi w kraju i za granicą (prawnych, księgowych, technicznych, środowiskowych, podatkowych) lub też doradzamy wybór najbardziej optymalnych usługodawców przy danej strukturze transakcji – wszystko w celu zredukowania kosztów transakcyjnych, polepszenia pozycji negocjacyjnej, uniknięcia dublowania prac i zbędnych usług.

Restrukturyzacja projektów i usługi zarządzania


Restrukturyzacja projektów i usługi zarządzaniaInstytucjom finansowym oferujemy doradztwo w przypadku projektów zagrożonych niewypłacalnością oraz przygotowujemy strategie restrukturyzacji lub wyjścia z projektów, szczególnie w przypadku trudnych rynków wschodzących i Rosji. W tym zakresie proponujemy również kompleksowe usługi outsourcingowe, jako że działania restrukturyzacyjne podejmowane przez różnorakie wewnętrzne i niepołączone działy firm o często sprzecznych kompetencjach są często bardzo trudne do przeprowadzenia i skoordynowania. Jest to tym bardziej trudniejsze gdy są to projekty na trudnych zagranicznych rynkach i dotyczą upadłości oraz konieczności dokonania odpisów. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest zlecenie zewnętrznej firmie przygotowania i wdrożenia planu restrukturyzacji, pozostawiając jednak instytucji finansowej kompetencje decyzyjne na każdym etapie procesu. Pomagamy również znaleźć odpowiednich inwestorów na takie projekty.


Doradztwo prawne i obsługa prawna transakcjiŚwiadczymy usługi prawne w sprawach z zakresu finansowania przedsiębiorstw, transakcji kupna i sprzedaży oraz związanych z tym dokumentów (umów sprzedaży, umów o rachunek powierniczy (escrow agreements), gwarancji itp.) pod prawem angielskim, polskim i niemieckim.

Doradztwo przy doborze usługodawców


Doradztwo przy doborze usługodawcówW przypadku skomplikowanych, trans-granicznych operacji, kiedy w grę wchodzi wiele krajów, szczególnie typu off-shore, oferujemy specjalistyczne doradztwo w celu eliminacji niepotrzebnych lub powtarzających się usług (prawnych, podatkowych, księgowych i korporacyjnych). Koszty jakie ponoszą w tym przypadku inwestorzy są często niepotrzebnie wysokie lub można ich w ogóle uniknąć.

Pomagamy również w doborze najodpowiedniejszych usługodawców dla takie transakcji. Nasze piętnastoletnie doświadczenie we współpracy z krajami typu off-shore oraz podmiotami świadczącymi tam usługi pozwala zaoszczędzić wiele wydatków.

Kompleksowy i częściowy outsourcing


Kompleksowy i częściowy outsourcingInstytucjom finansowym oferujemy kompleksowe usługi w zakresie restrukturyzacji projektów zagrożonych upadłością oraz przygotowujemy strategie wyjścia z danego rynku lub projektu, szczególnie w przypadku trudnych rynków wschodzących i Rosji. Podejmujemy się w tym zakresie częściowego outsourcingu (np. zarządzanie częścią projektu lub koordynacja doradców z różnych krajów doradzających lub przeprowadzających poszczególne części takiej restrukturyzacji) lub też całościowy outsourcing. Nasze usługi służą skupieniu w jednych rękach operacji podejmowanych niejednokrotnie przez wiele rozproszonych jednostek i działów firm, mających często sprzeczne kompetencje, cele i dążenia. Działania takie są tym trudniejsze gdy dotyczą projektów na trudnych zagranicznych rynkach, dotyczą upadłości oraz konieczności dokonania odpisów. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest zlecenie zewnętrznej firmie przygotowania i wdrożenia planu restrukturyzacji, pozostawiając jednak instytucji finansowej kompetencje decyzje na każdym etapie procesu. Pomagamy również znaleźć odpowiednich inwestorów na takie projekty.

Oferujemy również przedsiębiorstwom przygotowywanie strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym i transakcyjnym na nowych rynkach, uwzględniających specyfikę danego rynku. Przygotowujemy również metody budowania i wykorzystania przez pracowników danej organizacji zdobytego na danym rynku know-how i korzystania z niego w przyszłości przez innych pracowników. Proponujemy jak zbudować wewnętrzne standardy przeprowadzania transakcji z myślą o kontroli i redukcji ryzyka operacyjnego. Doradzamy jak stworzyć wewnętrzne specyficzne procedury kontroli oraz identyfikacji ryzyk transakcyjnych, w szczególności dotyczących trudnych rynków wschodzących.

Zakładanie spółek i usługi korporacyjne


Zakładanie spółek i usługi korporacyjneInwestorom zainteresowanym założeniem spółki za granicą, w szczególności spółek specjalnego przeznaczenia (SPVs) w krajach o przyjaznym opodatkowaniu, polecamy nasze usługi zakładania spółek. Świadczymy lub zapewniamy przy tym również wszelkiego rodzaju niezbędne dla działania spółek usługi korporacyjne (w zakresie reprezentacji, księgowe, podatkowe). Oferujemy również pomoc przy zakupie gotowych istniejących spółek. Mamy tu doświadczenia z wieloma krajami m.in. Luksemburgiem, Cyprem, Polską, Rosją, Czechami, Niemcami, Guernsey, Jersey, Szwajcarią, Wielką Brytanią, jak również poza Europą.

Usługi bankowe


Usługi bankoweW związku z zakładaniem spółek oferujemy możliwość otwarcia rachunków bankowych dla takich spółek.

Agent do zawiadomień (process agent)


Agent do zawiadomień (process agent)W przypadku konieczności ustanowienia agenta do zawiadomień w danej jurysdykcji (process agent), pomagamy naszym klientom znaleźć najbardziej odpowiednie i niedrogie rozwiązania.

Tłumaczenia dokumentów


Tłumaczenia dokumentówOferujemy profesjonalne usługi tłumaczenia wszelkiego rodzaju umów, specjalistycznej dokumentacji finansowej oraz dokumentów korporacyjnych.

Corporate rentals


Oferujemy usługi wynajmu w pełni wyposażonych mieszkań dla pracowników firm.