Poufność i ochrona danych


Rozumiemy w pełni potrzebę zachowania poufności przekazanym nam informacji i danych naszych klientów.

Wszelkie informacje i dane przechowywane są przez nas w ścisłej tajemnicy i nie są udostępniane żadnym stronom trzecim. Wszelkie przekazane nam informacje podlegają ścisłej ochronie i są udostępniane jedynie za zgodą klienta.